Imię: Rubin Nazwisko: Cejtlin

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rubin
  • Cejtlin
  • Podobwodowy w Rezerwie SP. -lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 88,, AAN-27,, s.4]