Imię: Icchak Nazwisko: Cukierman (12)

"Autor i redaktor pracy konspiracyjnej; organizator tajnego nauczania (ogólnokrajowe seminaria Droru); inspirat...

  • Wariant nazwiska: ps. Antek, Jefim, Antoni Wilczyński, A. Wilcz