Imię: Anna Nazwisko: Czarny

Matka Dorothy Adams (Danusi Czarny). Żona Williama Czarnego. Wyszła wraz z córką z getta pół roku przed powstaniem w...

  • Wariant nazwiska: Charney

Imię: Irena Nazwisko: Cichocka

Mieszkała na Ząbkowskiej 36 razem z Zofią Bety, swoją znajomą, młodą Żydówką Sabiną Szwecer i Wiesławem Dobrowolskim...

Imię: Ann Nazwisko: Celnik

Ann Celnik (Hanna Kalina) w dniu wybuchu wojny ma 16 lat. Wyjeżdża najpierw z rodzicami do dziadków w Otwocku, późni...

  • Z domu: Hanna Kalina
  • Wariant nazwiska: Anna Wanda Czechowicz

Imię: Saul Nazwisko: Celnik

Jeden z braci pracujący w warszawskim jachtklubie przy naprawie niemieckich łodzi. Ukrywał się w mieszkaniu Zygmunta...

Imię: Jakub Nazwisko: Celnik

Brat Saula Celnika pracujący w warszawskim jachtklubie przy naprawie niemieckich łodzi. Ukrywał się w mieszkaniu Zyg...

Imię: Maria Nazwisko: Censor

Gdy wybucha wojna ma 14 lat. Przenosi się wraz z rodzicami z mieszkania na ul. Gabriela Boduena do mieszkania siostr...

  • Z domu: Szyszko