Imię: Fania Nazwisko: Cytryn

Żona Samuela Cytryna, zegarmistrza. Razem z mężem, po wyjściu z getta, zamieszkała u państwa Koźmińskich na Tucholsk...

Imię: Samuel Nazwisko: Cytryn

Zegarmistrz, żonaty z Fanią. Po wyjściu z getta zamieszkał z żoną, w grudniu 1942 r., u państwa Teresy i Karola Jana...

  • Wariant nazwiska: *Stanisław*

Imię: Barbara Nazwisko: Chwat

Żona Mieczysława Chwata, siostra Fani Glaser. Ukrywała się, razem z mężem, siostrą, jej mężem Sewerynem i teściem Fa...