Imię: Stanisław Nazwisko: Butrym

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Stanisław
 • Butrym
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Warszawa ul. nieznana
 • Polak
 • Kolega brata Seweryna Szychmana. Znali się od dzieciństwa. Już zimą 1939/40 r. udzielał pomocy rodzinie Szychmanów. Do getta przynosił im żywność, bezinteresownie. Kiedy z getta uciekła Ela Lewin, bratowa Seweryna, pomagał jej znaleźć mieszkanie, a po powstaniu warszawskim umieścił u swojej rodziny. Udzielał pomocy materialnej Sewerynowi Szychmanowi, po stronie aryjskiej, i starał się o mieszkania dla niego. Zatrudniał młodą Żydówkę jako pomoc do dziecka.

 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
 • inna pomoc