Imię: NN Nazwisko: Bulik

 • NIE
 • Mężczyzna
 • NN
 • Bulik
 • Z Warszawy
 • miejscowość podwarszawska, Stare Miasto
 • Sapieżyńska
 • Wołomin
 • Polak
 • w mieszkaniu
 • inne zagrożenie
 • Właściciel mieszkania przy ul. Sapieżyńskiej, które podnajmuje Krystyna Gorodecka/Drozdowicz i ukrywa w nim swoją matkę i młodsze rodzeństwo. Bulikowi mówi, że to żona bardzo ważnego oficera z Londynu z matką. Obie są Żydówkami. Bulik pod groźbą zamordowania jego rodziny, godzi się na zachowanie tajemnicy i ukrywanie się w jego mieszkaniu kobiet.

 • działania Polaków, mieszkaniowe
 • gospodarze, inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna