Imię: Leon Franciszek Nazwisko: Bukowiński

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Leon Franciszek
 • Bukowiński
 • 1900-06-10
 • Warszawa
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Grochów
 • Łukiska 22
 • Polak
 • na powierzchni
 • nierchomości
 • inne zagrożenie
 • W czasie okupacji pracował w policji kryminalnej, ostrzegał znajomych Żydów o grożącym niebezpieczeństwie. Działacz „Żegoty”, organizował Żydom kryjówki po aryjskiej stronie. Ukrywał u siebie siostrę Leokadii Berlińskiej, Irenę (Rywkę) Borensztajn, jej męża Mariana (Mojsze) i ich dwoje dzieci - Wojtka (Chaima) i Wandę (Ruth). Później także męża Leokadii Berlińskiej, Władysława (któremu pomógł uciec z Pawiaka) i samą Leokadię. Po wojnie utrzymywał bliskie relacje z Borensztajnami, którzy mieszkali w Kanadzie i z Berlińskimi, którzy wyemigrowali w 1950 do Izraela.
  Pomagał także rodzinie Strosbergów, umieścił Tolę Strosberg u swej kuzynki w Radości, Poniewierskiej.
  W 1964 dostał jedno z pierwszych odznaczeń Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2018 na ręce syna Leona – Tadeusza Bukowińskiego – złożono pośmiertne honorowe obywatelstwo Państwa Izrael przyznane Jadwidze i Leonowi Bukowińskim.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
 • administracyjne, działania Niemców, działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, Medal Sprawiedliwych, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc od Żegoty, pomoc rzeczowa, praca, wyjazd na roboty, z papierami aryjskimi, znajomi
 • „W okresie okupacji państwo Jadwiga i Leon Bukowińscy udzielili schronienia w swym mieszkaniu na Grochowie wielu Żydom - uciekinierom z getta. Byli wśród nich: czteroosobowa rodzina Borensztajnów, Władysław Berliński, Nomi Gliklich. Państwo Bukowińscy dbali o wszelkie ich potrzeby, załatwili nawet aryjskie papiery. Warto zaznaczyć, że Instytut Yad Vashem uznał zasługi Pani Jadwigi już w grudniu 1963 r., przyznając jej medal i dyplom”.

  https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/220,Uroczystosc-wreczenia-dyplomu-i-medalu-Sprawiedliwy-wsrod-Narodow-Swiata-Warszaw.html

  „Jadwiga i Leon Bukowińscy uratowali 22 Żydów. Był on członkiem Rady Pomocy Żydom „Żegota". Część z nich ukrywał u siebie w domu, innych umieszczał u swoich krewnych i przyjaciół. Dzięki pracy w wydziale kryminalnym policji, ostrzegał Żydów przed donosami, wyrabiał im fałszywe dokumenty. W 1964 r. Instytut Yad Vashem przyznał Państwu Bukowińskim jedno z pierwszych odznaczeń Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, teraz dodatkowo przyznał im honorowe obywatelstwo państwa Izrael”.

  https://www.rp.pl/Historia/311289948-Kolejni-polscy-Sprawiedliwi-Wsrod-Narodow-Swiata.html

 • W wywiadzie USC 23498 Tola Strosberg Hauptman nie podaje nazwiska ani adresu Bukowińskiego, ale z innych relacji wynika, że Bukowiński pomagał też Strosbergom.