Imię: Nieznane Nazwisko: Bukimer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bukimer
  • Szpicel na Pawiaku. "Niedawno wyszedł na wolność" -- prawdopodobnie w poł. 41r.

  • kolaboracja
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • s., 81