Imię: Franz Nazwisko: Bürkl

 • NIE
 • Franz
 • Bürkl
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • ul. Dzielna 24/26
 • Niemiec
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • W relacji Atłasowicza występujący jako Burda. Przeprowadza selekcję w grupie Żydów, przywiezionych na Pawiak z Hotelu Polskiego. Zachowuje się w sposób okrutny; jest w towarzystwie psa.

 • „Nie ma jednoznacznego potwierdzenia, jaką dokładnie funkcję pełnił Franz Bürkl. Według niektórych źródeł[1], w okresie od 22 września 1941 do 7 września 1943 SS-Scharführer Bürkl był zastępcą komendanta Pawiaka odpowiedzialnym za wykonywanie poleceń gestapo odnośnie sposobu traktowania więźniów (SS-Oberscharführer), jak również tzw. Zugführerem, czyli szefem zmiany straży więziennej. W zeznaniach więźniów opisywany był zgodnie jako człowiek bezwzględny i okrutny, który jako pierwszy na Pawiaku zaczął mordować więźniów, podczas gdy inni funkcjonariusze skupiali się raczej na ich gnębieniu niekoniecznie z zamiarem uśmiercenia[2]. Bürkl przedstawiany był jako wyjątkowy sadysta, nieznający litości, który dla zabawy potrafił zabić więźnia np. podczas obchodu czy w czasie śledztwa. Opisywano go zawsze albo z pistoletem albo ze sznurem w dłoni, w towarzystwie psa – wilczura Kastora. Pies był bardzo niebezpieczny, Bürkl miał w zwyczaju szczuć nim więźniów w celu spowodowania u nich jak największych obrażeń[3]”.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_B%C3%BCrkl

 • Relacja Ireny Sendlerowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 106 - 107
 • Powiązane miejsca:

  • Dzielna 24/26

   Irena Sendlerowa po aresztowaniu przez gestapo 20.10.1943 zostaje uwięziona na Pawiaku.