Imię: Nieznane Nazwisko: Buchcar

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Buchcar
  • fotograf, miał zakład na Chłodnej, po powstaniu getta musiał się stamtąd przenieść do dzielnicy aryjskiej- do jego lokalu wprowadził się JBD

  • Polacy
  • Znajomy JBD

  • 115