Imię: Dawid Nazwisko: Brzozowski

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Dawid
 • Brzozowski
 • ok. 1919
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • Z Wiskitek, zmarł na punkcie Bagno 1, wyniszczenie głodowe.

 • bogaci
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • 28, s. 27