Imię: Szoszana Nazwisko: Brzoza

 • NIE
 • Kobieta
 • Szoszana
 • Brzoza
 • Brzoza
 • Wanda
 • prawdopodobnie 1927 r.
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Warszawa ul. nieznana
 • Czerniakowska 205
 • Żyd
 • w mieszkaniu
 • Córka szewca. Miała kilkoro rodzeństwa. Pod koniec 1940 r. przyszła do Julii i Edmunda Biesiadów, z prośbą o pomoc. Zatrzymali ją u siebie, nadali imię Wanda i zameldowali jako pomoc domową. Później przyszły do Biesiadów jeszcze dwie jej siostry. Po wojnie dziewczynki były z nimi w Gliwicach, aż do wyjazdu do Izraela w 1947 r.

 • po wojnie, powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
 • pomoc
 • dzieci, inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa