Imię: Mojżesz Nazwisko: Brzeziński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mojżesz
  • Brzeziński
  • Podobwodowy IV Rejonu SP -lip. 41

  • policja żydowska
  • kwiec. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 78,, AAN-27,, s.4]