Imię: Jan Nazwisko: Brzeziński

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Jan
 • Brzeziński
 • Tak
 • Z Warszawy
 • miejscowość podwarszawska
 • Błonie, Warszawska 15
 • Polak
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Kierowca ciężarówki; w czasie okupacji pracuje w Fabryce Wyrobów Metalowych Konrad, Jarnuszkiewicz i Spółka, mieszczącej się przy Grzybowskiej 25. Zna kierownika działu, Mieczysława Sameryta. Na jego prośbę dostarcza deputat Sameryta Weinbergowi, cierpiącemu nędzę po zamknięciu warsztatu; Weinberg dzieli się z innymi znajomymi Sameryta. Brzeziński wielokrotnie pomaga Samerytowi, przewozi prasę konspiracyjną, którą Sameryt wcześniej wnosił sam na teren getta. Po Wielkiej Akcji wjeżdża z Samerytem do getta, by dostarczyć aryjskie kenkarty zaprzyjaźnionym Żydom. Daje schronienie Samerytowi i jego żonie, Żydówce, po upadku powstania warszawskiego.

 • w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, poza Warszawą, z papierami aryjskimi, znajomi
 • str. 2