Imię: Edward Nazwisko: Bryskin

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Edward
  • Bryskin
  • Zam. Ogrodowa 18, sprzedawca, kontroler 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 77]