Imię: Hun (?) Nazwisko: Bryn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hun (?)
  • Bryn
  • Zam. Nowolipie 62. Technik tkacki, pracuje w 13-tce.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 76]