Imię: G Nazwisko: Brylantsztejn

  • NIE
  • Mężczyzna
  • G
  • Brylantsztejn
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • ul. Leszno 66
  • Żyd
  • G Brylantsztejn prowadził drukarnię "Express", która mieściła się przy ulicy Żabiej 9 w Warszawie. W styczniu 1941 roku firma Kast & Ehinger (fabryka farby drukarskiej) domagała się od Brylantsztejna spłaty należnych pieniędzy (254,8 zł). Brylantsztejn napisał list do Sądu Niemieckiego, w którym wyjaśniał, że jego przedsiębiorstwo zostało zarekwirowane w styczniu 1940 roku. Ponadto jego jedyny syn i główny pracownik drukarni został powołany do wojska na początku wojny, w związku z czym drukarnia była unieruchomiona. Syn do tej pory nie powrócił (styczeń 1941). Sam Brylantsztejn był od dłuższego czasu paralitykiem i został bez środków do życia.