Imię: Jan Nazwisko: Brust

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jan
  • Brust
  • 1943
  • Polak, robotnik fabryki w Rakowie. Jego adres stał się skrzynką kontaktową Komitetu Koordynacyjnego. Aktywnie pomagał kurierce Komitetu Koordynacyjnego (Władce): przyjmował ją i nocował w swoim domu, wielokrotnie przenosił na teren fabryki pieniądze, leki, pokarm dla nielicznych ocalałych dzieci żydowskich, wreszcie materiały polityczne i tajną korespondencję. Nieszczęśliwie wpadł podczas jednej z kontroli i mimo wszelkich starań i łapówek, nie szczędzonych przez żydowskich robotników, stracił życie.

  • działacze
  • Jest serdeczny i uczynny. Z zawodu rzemieślnik, wysoko wykwalifikowany. Komitet dobrze go opłaca, ale niezależnie od tego Brust jest nadzwyczaj życzliwy, uprzejmy i można na nim polegać.

  • str. 308,310