Imię: Nieznane Nazwisko: Brudziński

 • NIE
 • Kobieta
 • Brudziński
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Nowy Świat
 • Polak
 • na powierzchni
 • donos/denuncjacja
 • Fotograf, ukrywa w swoim studiu Henryka Arnolda. Mieszkał przez pewien czas we Francji. Jest niezwykle przyzwoitym człowiekiem, bierze od Leona Arnolda jedynie część kwoty, jaką przyjęło się płacić w takich wypadkach. Jego gospodyni odkrywa obecność Henryka, jednak następnego dnia dostaje wylewu krwi do mózgu, zabierają ją do szpitala, tam umiera. Brudziński i Henryk unikają denuncjacji.

 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi
 • Cz. 5 filmu