Imię: Binem Nazwisko: Bronsztajn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Binem
  • Bronsztajn
  • lat 30, złapany po str. aryjskiej, sądzony 10-12-41, skazany na śmierć.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 31]