Imię: Aleksander Nazwisko: Brewda

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aleksander
  • Brewda
  • Podobwodowy IV Rejonu SP. -lip. 41; Adwokat, podporucznik rezerwy.

  • bogaci
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 70,, 71,, AAN-27,s.4]