Imię: Michał Nazwisko: Breskin

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Michał
 • Breskin
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Aleja na Skarpie 69
 • Złota, Sienna
 • Żyd
 • dobry
 • inna, w mieszkaniu
 • inne
 • inne zagrożenie
 • Mąż Zofii Breskin. Przedsawiciel handlowy. Ukrywał się po stronie aryjskiej. Był aresztowany przez gestapo. Więziony na Pawiaku. Został wykupiony z Pawiaka za łapówkę przez żonę.

 • działania Niemców, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc od Żydów