Imię: Maria Nazwisko: Brener

 • NIE
 • Kobieta
 • Maria
 • Brener
 • Spoza Warszawy
 • Zamość
 • Żyd
 • Przetrwała okres okupacji niemieckiej w Warszawie dzięki pomocy Stefana Sendłaka.

 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • konspiracja polska, pomoc długotrwała, pomoc od innej organizacji
 • Oświadczenie Sary Rapaport umieszczone w przypisie do relacja Stefana Sendłaka w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 128