Imię: Nieznane Nazwisko: Brendel

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Brendel
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Leszno 52
 • nieznane
 • na powierzchni
 • Dawny lokator Tomkiewiczów, darzy sympatią ich syna Stanisława. Prawdopodobnie Volksdeutsch lub kolaborant. W getcie pracuje w Werterfassung, na prośbę Tomkiewiczów zatrudnia Stanisława w tej instytucji.

 • w getcie
 • gospodarcze, życie prywatne / życie codzienne
 • atmosfera, młodzież, pomoc, Werterfassung, wokół autora, życie prywatne, Żydzi
 • Str. 17 – 20