Imię: Jakub Nazwisko: Bremer

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Jakub
 • Bremer
 • 1922-04-02
 • Warszawa
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • ul. Śliska 28 m. 8
 • pl. Grzybowski 1 m. 239
 • Żyd
 • dobry
 • podstawowe
 • brak
 • inne zagrożenie, rozpoznanie
 • Jakub Bremer, ur. w 1922 w Warszawie, syn Izaaka i Estery. Do 1940 roku pracował u Ludwika Orkwiszewskiego, przy transporcie towarów metalowych dla regimentu SS. 6 grudnia 1940 udał się do urzędu aby wyrobić stosowną przepustkę (miał zaświadczenie od pracodawcy). Przy wejściu policjant poinformował go, że Żydzi w opaskach nie są obsługiwani, zdjął więc opaskę. Przy okienku natomiast, kiedy przyznał się, że jest Żydem, został zgłoszony na policję i w konsekwencji zaocznie skazany na 2 miesiące więzienia. Sąd usiłował dostarczyć mu wyrok, ale miejsce zamieszkania Jakuba pozostało nieustalone.

 • w getcie
 • administracyjne, donos, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • bez papierów aryjskich
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • [122]