Imię: Nieznane Nazwisko: Bregda

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bregda
  • adwokat, policjant żydowski - posterunkowy 4-go rewiru

  • bogaci
  • Mitelberg, Ryszard, relacja 301-1308