Imię: Nieznane Nazwisko: Braun

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Braun
  • maj 43r???
  • Warszawa?
  • Dawny właściciel fabryki, którą objął KG Schultz. Schultz obronił go przed wywiezieniem do Poniatowa w maju 43r. B. Był na liście 29 Żydów, którzy mogli pozostać w fabryce w maju 43r. Prawdopodobnie rozstrzelany przez Niemców na terenie fabryki w drugim tyg. maja.

  • Żydzi
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s.95]