Imię: Herman Nazwisko: Brauer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Herman
  • Brauer
  • dyrektor szopów, skutecznie interweniował żeby wyreklamować swoich pracowników zabranych podczas selekcji

  • Niemcy
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [235,286,289]