Imię: Nieznane Nazwisko: Brandt

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Brandt
  • Z Warszawy
  • Niemiec
  • Zastępca szefa gestapo do spraw żydowskich. Wyglądał jak piekielny morderca. Miał przekrwione oczy, był gruby.

  • Niemcy