Imię: Georg Nazwisko: Brandt

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Georg
  • Brandt
  • w pierwszych miesiącach wojny stał na czele departamentu ds. pracy Żydów [warszawskiego] SD, później......

  • Niemcy
  • 46