Imię: Nieznane Nazwisko: Brandsteter

  • TAK
  • Kobieta
  • Brandsteter
  • Przebywa w schronie na poddaszu Muranowskiej 44, podczas powstania w getcie. "Krewna znanego działacza społecznego i polonisty."
    Deklamuje razem z Heleną Rufeisen-Schűpper wiersze.

  • wokół autora
  • Rufeisen-Schűpper, Helena; Pożegnanie Miłej 18. Wspomnienia łączniczki Źydowskiej Organizacji Bojowej

  • 104-105