Imię: Nieznane Nazwisko: Brajsman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Brajsman
  • Firma przy Leszno 6. Sprzedał Niemcom przez Transferstelle 19 940 kg kleju ze skór wołowych.

  • handel
  • przed czerwcem 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 6]