Imię: nieznane [starsza pani] Nazwisko: Bracławska

 • NIE
 • Kobieta
 • nieznane [starsza pani]
 • Bracławska
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Chmielna 45
 • Polak
 • Starsza kobieta. Miała dwóch synów, oficerów WP. Jedne był w niewoli, o drugim nic nie było wiadomo. Wielka antysemitka i jędza. Przechowywała 12 Żydów, w tym Arona Wiśniewicza z matką i babką, dla pieniędzy. Matka Arona płaciła jej za trzy osoby 150 zł dziennie. Jeśli nie dostawała pieniędzy na czas, groziła, że doniesie administratorowi. W 1944 r. krótko przed powstaniem warszawskim, Julia, Żydówka na aryjskich dokumentach przyprowadziła na Chmielną swojego ojca, za którego miała płacić 200 zł dziennie. Niestety została aresztowana. Kiedy, krótko przed powstaniem warszawskim wyprowadzili się wszyscy lokatorzy oprócz ojca Julii, Bracławska go zadenuncjowała, został rozstrzelany na podwórku.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie
 • donos, działania Polaków, mieszkaniowe
 • antysemityzm, obcy człowiek, pomoc lokalowa