Imię: Tuwia Nazwisko: Borzykowski (5)

 • (1, 2, 3, 4, 5) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5) Mężczyzna
 • (1) Tuwia , (2) Tuwia , (3) Tuwja , (4) Tuwia , (5) Tuwia
 • (1) Borzykowski , (2) Borzykowski , (3) Borzykowski , (4) Borzykowski , (5) Borzykowski
 • (2) Tadek, (5) Bozikowski; Tobiasz; Tuwja
 • (2) 1911 (P.Sz.), (4) 1911
 • (2) 1959 (P.Sz.), (4) 1959
 • (2) Radomsk, (4) Łódź
 • (4) Izrael
 • (1, 2, 4, 5) Brak informacji, (3) Z Warszawy
  • (3) Żyd
 • (1)

  bojowiec ŻOB, uczestnik pierwszego starcia zbrojnego z Niemcami u zbiegu Nalewek, Gęsiej i Franciszkańskiej 19.04.43, autor wspomnień

  (2)

  Działacz Droru, he´Chaluc i Poalej Syjon. W Radomsku założył konspiracyjne komórki tych organizacji. W 1940 został wezwany do warszawy przez kierwonictwo droru. Był wychowawcą młodzieży i redaktorem konspiracyjnej prasy. W czasie Wilekiej Akcji znajdował się na fermie szkoleniowej w Czerniakowie, skąd w 1942, został przesiedlony do getta warszawskiego. Podczas powstania w getcie został wysłany kanałami na stronę aryjską by nawiązać kontakt z członkai podziemia tam przebywającymi. W Powstaniu Warszawskim walczył w szeregach ŻOB-u. Był jesziwe bocher (uczniem jesziwy), prowadził w Radomsku bibliotekę, podczas wojny ukrył zbiór liczący 10.000 tomów na strychu.

  (3)

  Znajdował się w bunkrze na Promyka. Został stamtąd wyprowadzony 15.11.1944 przez lekarzy ze szpitala PCK na Boernerowie.

  (4)

  mieszkał przed wojną w Radomsku. Członek grupy młodzieżowej Freiheit, Hechaluc, potem partii Poalej Syjon. W getcie warszawskim był działaczem podziemia - prowadził tajne nauczanie, pisał artykuły dla prasy konspiracyjnej. W powstaniu walczył na terenie getta centralnego w grupie Josefa Farbera. Wyszedł kanałami 10 maja. Ukrywał się m.in. na Pańskiej 5. Brał udział w powstaniu warszawskim. W 1949 wyjechał do Izraela. Współzałożyciel kibucu Bojwników Getta- zmarł w kibucu

  (5)

  Członek "Hechaluc" i "Droru"; odkrył,że w bunkrze na Franciszkańskiej 22 znajduje się przejście do kanału i jest tam ktoś, kto zna drogi kanałowe.

  • (3) działania Polaków, pomoc
  • (1, 3, 4, 5) działacze
  • (2) bogaci
  • (3) inna pomoc, konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna , pomoc od Żydów
 • (5)

  Rufeisen-Schűpper, Helena, Pożegnanie Miłej 18. Wspomnienia łączniczki Źydowskiej Organizacji Bojowej

 • (1) 266; 272, (2) 62, 200, 300, (3) 212, (4) 70,156,157,228, (5) 113