Imię: Jachet Nazwisko: Borsuk

 • TAK
 • Kobieta
 • Jachet
 • Borsuk
 • Czyżyk
 • 1942
 • w getcie warszawskim
 • Nie
 • Z Warszawy
 • Praga
 • Warszawa ul. Stalowa
 • getto ul. nieznana
 • Żyd
 • w mieszkaniu
 • Żona Jakuba Borsuka, właściciela zakładu krawiecko-kuśnierskiego. Miała sześcioro dzieci, Natana, Romana, Chanę, Małkę, Jentę i Chawę. Mieszkała z mężem i dwiema młodszymi córkami na Pradze. Najstarszy syn, Natan wyjechał przed wojną do Palestyny, młodszy Roman wyszedł razem z ojcem w 1939 r. na wchód i przeżył wojnę w łagrze. Ona poszła do getta z dwiema młodszymi córkami Jentą i Chawą. Chana, z męża Rotszild, poszła do getta z mężem i dziećmi. Małka, z męża Borsuk nie poszła dobrowolnie do getta, trafiła do niego po aresztowaniu i pobycie w więzieniu. W 1941 r. zamieszkały u Jachet dwie kilkuletnie córki Małki. Był głód, Jachet głodował, oddając wszystko wnuczkom. Kiedy dziewczynki zabierała z getta dalsza krewna, Jachet miała już opuchliznę głodową.

 • w getcie, wysiedlenie
 • mieszkaniowe, śmierć
 • Zarówno córki Jachet Borsuk, jak i wnuczki miały takie same imiona. Małka Borsuk wyszła za mąż za krewnego o tym samym nazwisku.