Imię: Maria Nazwisko: Borkowska

  • TAK
  • Kobieta
  • Maria
  • Borkowska
  • Polka, na adres której mogły przychodzić listy do Komitetu Koordynacyjnego (kontakt warszawski).

  • Polacy
  • 298