Imię: Nieznane Nazwisko: Borensztejn

  • TAK
  • Borensztejn
  • pocz. 42r.
  • Warszawa
  • Cała rodzina o tym nazwisku zmarła na punkcie 42r., pozostało 1 dziecko.

  • uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 23a]