Imię: Lejzer Nazwisko: Bomasz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lejzer
  • Bomasz
  • Krawiec. Zam. Ogrodowa 5. Kontroler 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 59]