Imię: Sabina Nazwisko: Boksenbaum

  • TAK
  • Kobieta
  • Sabina
  • Boksenbaum
  • 1913
  • W więzieniu na Gęsiej, sądzona 6-01-42, sprawę odroczono.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 38,39]