Imię: Jochweta Nazwisko: Bogman

  • TAK
  • Kobieta
  • Jochweta
  • Bogman
  • lat 18, złapana po str. aryjskiej, sądzona 10-12-41, skazana na śmierć.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 31]