Imię: Bronisław Nazwisko: Bochenek

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Bronisław
 • Bochenek
 • 1912-00-00
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Lwów ul. nieznana
 • Warszawa ul. Nowogrodzka
 • Polak
 • w mieszkaniu
 • Mieszkał z żoną Marią, z domu Iwańską, we Lwowie. Już od lata 1941 r. pomagali znajomym Żydom. Wyjechał z żoną do Warszawy. Zamieszkali na Nowogrodzkiej. Żona spotkała w Warszawie znajomego ze Lwowa, Dawida Riesla z żoną Leą i sześcioletnią córeczką Felicją. Bronisław Bochenek wystarał się dla nich o fałszywe dokumenty, dzięki czemu mogli się zameldować i znaleźć mieszkanie. Przez pewien czas Rieslowie mieszkali też u Bochenków. Maria umieściła ich córeczkę w klasztorze na Kazimierzowskiej.
  Również inni Żydzi korzystali z pomocy Bochenków (z informacji w ŻIH - łącznie 7 osób). Józef Feldman z Krakowa, poszukiwany przez gestapo, i prof. Buras, mieszkali przez jakiś czas u Bochenków.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, Medal Sprawiedliwych, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, znajomi