Imię: Maria Nazwisko: Bobowska

  • NIE
  • Maria
  • Bobowska
  • Brak informacji
  • Z Warszawy
  • nieznany
  • Polak
  • w mieszkaniu
  • W mieszkaniu Marii Bobowskiej mieszkała do 30.05.1943 r. Wiktoria Śliwowska z domu Łaska. Bobowscy należeli do PPR. W mieszkaniu produkowali ulotki, plakaty, trzymali broń. Byli bardzo sympatyczni. Mieli synka niewiele młodszego od Wiktorii, który wypisywał na podłodze komunistyczne hasła. 15 maja 1943 r. zginął pan Bobowski i trzeba było zlikwidować mieszkanie. Wiktoria trafiła w inne miejsce.

  • powstanie w getcie, w getcie