Imię: Nieznane Nazwisko: Blescher

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Blescher
  • "osławiony morderca" SS-man

  • Niemcy
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [230]