Imię: Ignacy Nazwisko: Blaupapier

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ignacy
  • Blaupapier
  • Podobwodowy w Wydz. Gospodarczym SP.- lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 55,, AAN-27,, s.4]