Imię: Małka Nazwisko: Blaudoren

  • TAK
  • Kobieta
  • Małka
  • Blaudoren
  • Pracownica medyczna na Dzielnej 39, mianowana przez Zarząd Miejski Judenratu.

  • medycyna
  • 153