Imię: Nieznane Nazwisko: Blatman

  • TAK
  • Kobieta
  • Blatman
  • Pielęgniarka, współpracownica Z. Szymańskiej w Centosie. Nocna wizytatorka instytucji dziecięcych.

  • medycyna
  • Szymańska (Rozenblum), Zofia, Byłam tylko lekarzem...

  • [s., 133]