Imię: Paweł Nazwisko: Blasser

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Paweł
  • Blasser
  • Zam. Nowolipie 21a. Kontroler 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 54]