Imię: Seweryn Nazwisko: Blanstein

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Seweryn
  • Blanstein
  • Zam. Ogrodowa 11. Biuralista. Sekcyjny 13-tki. Lat 27.Syn fabrykanta dykt i fornirów. Udało mu się ukryć i zachować cały przedwojenny majątek. ŻTOS wyznaczyło jego ojcu podatek na rzecz ubogich - 3 000 zł, a Gmina - 500zł. Aby uniknąć płacenia zgłosił się do 13-tki. Wyjątkowo aspołeczny.lip. 41

  • bogaci
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 52,, 53]