Imię: Jerzy Nazwisko: Blanstein

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jerzy
  • Blanstein
  • Zam. Elektoralna 6. Magister prawa handlowego. Kontroler 13-tki.-lip, czerw. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 51]