Imię: Maks Nazwisko: Blanfuks

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Maks
  • Blanfuks
  • Buchalter. Referent kontroli lotnej w 13-tce.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 50]